Skip to content
WhatsApp Image 2022-11-02 at 10.24.32
01_TABLICA_BIALO CZERWONE ABC (1) web copia

Informujemy, że nasza  szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Obszar: Wydarzenia polonijne za granicą
Zadania: Konkurs dla organizacji polonijnych- regranting.
Działania: Bożonarodzeniowe spotkanie integracyjne Polonii W Walencji

Kwota dotacji 8000 PLN

Informujemy, że stowarzyszenie Amigos de la Lengua Polaca otrzymało dofinansowanie w wysokości 4000 PLN
„Projekt „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja” jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt jest wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”
 
 

Informujemy, że nasza  szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego:  Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii
Kwota dotacji 14575,00 w 2022 r.
Całkowita wartość zadania publicznego: 262 072,35 PLN
Zadanie publiczne ” Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii”
polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń,
wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

 

Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie  15 092,50  PLN brutto
na realizację działania: Wspieranie funkcjonowania placówki oświatowej – Amigos de la Lengua Polaca w Walencji
realizowanego w ramach projektu: Biało-czerwone ABC.
Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Europie

współfinansowanego ze środków pochodzących z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2022 r.

 

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie placówek oświatowych w Europie Zachodniej i Południowej
Kwota dotacji: 16250PLN
Całkowita wartość zadania publicznego: 509 168,64 zł

Zadanie publiczne ”Wsparcie placówek oświatowych w  Europie Zachodniej i Południowej”  
polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń,
wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.

 

 

WiD_logo

 

Projekt współfinansowany przez
fundacje Wolność i Demokracja

„Projekt „DLA NIEPODLEGŁOŚCI –
kontynuacja” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”.
 
 
kancelarii prezesa rady ministrow

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu
POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021
Nazwa projektu: „Biało – czerwone ABC” Wspieranie edukacji polskojęzycznej w Europie.

Otrzymana kwota: 14,600 PLN

Logo_Ministerstwa_Spraw_Zagranicznych.svg

Projekt współfinansowany przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych  Rzeczpospolitej Polskiej

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Fundacja „Metropolia dzieci”

Libratus-logo transp
POLSKIE SZKOŁY INTERNETOWE

W roku 2015 nasza szkoła rozpoczęła współpracę ze Szkołami Internetowymi Libratus. Program Libratus skierowany jest do Polaków przebywających poza granicami kraju, którzy chcą zapewnić dzieciom edukację w języku polskim, prowadzoną w oparciu o program nauczania realizowany w polskich szkołach podstawowych i średnich.