Skip to content

Stowarzyszenie Amigos de la Lengua Polaca (Przyjaciele Języka Polskiego) zostało założone dnia 14 kwietnia 2015 roku przez rodziców i nauczycieli dzieci uczących się w sobotniej szkole języka polskiego w Walencji. Obecnie do szkoły zapisanych jest 90 uczniów w wieku od 3 do 15 lat.  Głównym celem stowarzyszenia jest nauczanie języka polskiego i jego promowanie w regionie Walencji. Organizujemy zajęcia dla dzieci Polaków i małżeństw polsko-hiszpańskich mieszkających w Walencji i okolicach. Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji językowych dzieci polskojęzycznych oraz nauka języka polskiego dla dzieci posługujących się nim w małym stopniu, a także poznawanie literatury, historii i geografii Polski w zakresie programu szkoły podstawowej. Organizowane przez Stowarzyszenie imprezy okolicznościowe związane z polskimi świętami, mają przybliżyć dzieciom tradycje i zwyczaje kraju z którego pochodzą ich rodzice, dziadkowie czy kuzyni. Wspólna nauka i zabawa wzbogacają wyobraźnię dzieci, dają niezbędną wiedzę o Polsce, budzą zainteresowanie inną kulturą i budują więzi z ojczyzną rodziców. 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Miguel foto gris 001

Miguel 
Andreo Fernández

Prezes
Magister ekonomii
O nas

Iwona 
Radziszewska 

Skarbnik
 
O nas

Anna 
Skowron Mora

Sekretarz
Doktor nauk humanistycznych 
Magister filologii polskiej
 
O nas

Karolina
Głodowska 

Członek
Dyrektor szkoły
Magister inżynier technologii żywności i żywienia człowieka
O nas

Karolina
Rochowicz 

Członek
Magister sztuki