Skip to content

Zgodnie z zapisem podstawy programowej nauczania, celem edukacji wczesnoszkolnej jest całościowe podejście do dziecka. Oznacza to wspomaganie go w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Ważne jest również takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Należy zadbać między innymi o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła i było świadome przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej czy wspólnoty narodowej. Jednocześnie dąży się do ukształtowania systemu wartości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata i radzenia sobie w codziennych sytuacjach.
Program nauczania języka polskiego dla dzieci mieszkających za granicą ma rozwijać umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz systematycznie wzbogacać zasób słownictwa. Jednocześnie ma pomagać dzieciom odnaleźć się w środowisku obcojęzycznym i wielokulturowym, formować poczucie własnej wartości oraz szacunku dla innych. Dzieciom powracającym z zagranicy powinien ułatwiać kontynuowanie nauki w Polsce.

NASZE NAUCZYCIELKI

Nauczanie

Karolina
Głodowska 

Dyrektor szkoły
Magister inżynier technologii żywności i żywienia człowieka
Studium przygotowania pedagogicznego
Roczny kurs zarządzania oświatą
Nauczanie

Sylwia
Maciaszek-Llaneza 

Nauczycielka
Doktor nauk politycznych
Nauczanie

ELIZA 
BOROWIEC 

Nauczycielka
Magister administracji
Licencjat z sociologii
 
anonim profil

Magdalena
Miler

Nauczycielka
Magister administracji
Magister europejstyki
Marta-R copia

Marta Rakowska

Psycholog
Magister psychologii klinicznej
Ania R web

Anna
Rowicka

Nauczycielka
Magister iberystki
Tłumacz przysięgły języków
polskiego i hiszpańskiego
Nauczanie

Karolina
Rochowicz 

Nauczycielka
Magister sztuki
Podyplomowe studia pedagogiczne 
Nauczanie

ANNA 
SKOWRON MORA

Nauczycielka
Doktor nauk humanistycznych 
Magister filologii polskiej
Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego