Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Libratus-logo transp
POLSKIE SZKOŁY INTERNETOWE

W roku 2015 nasza szkoła rozpoczęła współpracę ze Szkołami Internetowymi Libratus. Program Libratus skierowany jest do Polaków przebywających poza granicami kraju, którzy chcą zapewnić dzieciom edukację w języku polskim, prowadzoną w oparciu o program nauczania realizowany w polskich szkołach podstawowych i średnich.